Hej! Jag heter Nils och jobbar med web- och applikationsutveckling. Eftersom jag med åren insett att det är bättre att vara riktigt bra på något, än någorlunda på allt så har jag specialiserat mig på att vara den i ett projekt som skriver kod. Att göra det grafiska överlåter jag till andra.

Vill du inte fortsätta läsa utan är ivrig om att komma i kontakt, så nås jag på följande kanaler:
0706290580 eller nils(at)ishare.se

ME

Enkelhet med WordPress

De flesta av mina uppdrag består i att ta en design någon gjort, förslagsvis en webbdesigner, och omvandla det till innehåll på nätet. Som hjälp jobbar jag med WordPress som innehållshantering. Jag gör det enkelt för mina kunder att kunna skapa och ändra innehållet på deras webbplats.

Ta bort flaskhalsar

Många företag har idag problem med interna flaskhalsar. Vissa områden kanske hanteras med papper fortfarande, medan områden före- och efter i flödet löper mer smidigt. Jag hjälper till att identifiera dessa flaskhalsar och kan ofta, med hjälp av en webbaserad applikation, eliminera dem. När det kommer till webbaserad applikationer jobbar jag med Laravel, ett ramverk till PHP. Detta gudabenådade ramverk är både trevligt att utveckla i och gör applikationerna snabba och smidiga.

Samarbeten

Jag tror på att utveckla kunskaper intensivt inom områden och därefter söka samarbeten som kan komplettera en själv. Därför har jag samarbete med ett antal kompetenta företag inom samma bransch. Dessa hjälper mig att komplettera mitt utbud och min verksamhet med t.ex. design eller copywriting.

Idétennis

Jag gillar idéer! Helst inom mitt eget område. Jag är alltid villig att lyssna på nya, kreativa lösningar på världens olika problem. Förhoppningsvis kan jag bidra med något som hjälper idén i rätt riktning. Hör av dig så tar vi en kaffe och bollar idéer!